Dự án thực hiện 1

TÊN CÔNG TRÌNH CÔNG SUẤT
Hệ hòa lưới 10KWp ở Đồng Nai 15KWp
Hệ hòa lưới 15KWp ở Đồng Nai 15KWp
Trường cao đẳng Việt – Hàn 15KWp
Trang trại Madagui Lâm Đồng 10KWp
Hệ thống điện hòa lưới có dự phòng ở Vũng Tàu 5KWp
Hệ thống điện tách lưới ở Đắc Nông 3KWp
Hệ thống điện hòa lưới có dự phòng ở TP.HCM 6KWp
Hệ thống điện hòa lưới có dự phòng ở Hà Nội 5KWp
Hệ thống điện hòa lưới có dự phòng ở Nha Trang 6KWp
Hệ thống điện tách lưới ở Thái Nguyên 3KWp
Hệ thống điện hòa lưới ở TP. HCM 10KWp
Hệ thống điện hòa lưới tòa nhà cty Sen Vàng – TP. HCM 10KWp
Hệ thống điện hòa lưới có dự phòng 10KW ở Hòa Bình 10KWp