Hỏi đáp

Những câu hỏi thường gặp khi khách hàng chuẩn bị hoặc mới bắt đầu sử dụng sản phẩm

Về bơm nhiệt

1Nhiệt độ của máy nước nóng năng lượng mặt trời?

Vào những ngày nắng tốt, nhiệt độ của máy nước nóng nóng năng lượng mặt trời có thể đạt khoảng 50-60 độ C. Và sau 2 ngày nắng liên tục mà không sử dụng thì có thể lên đến hơn 90 độ C.

1Máy nước nóng năng lượng mặt trời là gì?

Máy nước nóng năng lượng mặt trời là thiết bị làm nóng nước bằng cách thu bức xạ nhiệt từ môi trường.
Thông thường, có 2 loại thu nhiệt là tấm phẳng và ống chân không.

Về điện năng lượng mặt trời

1Nhiệt độ của máy nước nóng năng lượng mặt trời?

Vào những ngày nắng tốt, nhiệt độ của máy nước nóng nóng năng lượng mặt trời có thể đạt khoảng 50-60 độ C. Và sau 2 ngày nắng liên tục mà không sử dụng thì có thể lên đến hơn 90 độ C.

1Máy nước nóng năng lượng mặt trời là gì?

Máy nước nóng năng lượng mặt trời là thiết bị làm nóng nước bằng cách thu bức xạ nhiệt từ môi trường.
Thông thường, có 2 loại thu nhiệt là tấm phẳng và ống chân không.

Về nước nóng năng lượng mặt trời

1Nhiệt độ của máy nước nóng năng lượng mặt trời?

Vào những ngày nắng tốt, nhiệt độ của máy nước nóng nóng năng lượng mặt trời có thể đạt khoảng 50-60 độ C. Và sau 2 ngày nắng liên tục mà không sử dụng thì có thể lên đến hơn 90 độ C.

1Máy nước nóng năng lượng mặt trời là gì?

Máy nước nóng năng lượng mặt trời là thiết bị làm nóng nước bằng cách thu bức xạ nhiệt từ môi trường.
Thông thường, có 2 loại thu nhiệt là tấm phẳng và ống chân không.