Giỏ hàng

Điều khoản dịch vụ

THÔNG BÁO VỀ DỊCH VỤ BẢO HÀNH !   

   Tất cả sản phẩm mang thương hiệu Alpha - AlphaFan - Vannus - Legend - Waterfall đều được bảo hành chính hãng theo thời gian bảo hành cụ thể của từng nhóm sản phẩm được ghi trên phiếu bảo hành .

    Quý khách hàng khi mua sản phẩm với các thương hiệu trên , hãy yêu cầu Đại lý bán hàng viết cho phiếu bảo hành và lưu giữ trong suốt thời gian bảo hành sản phẩm !

    Sau khi hết thời gian bảo hành thì Hãng vẫn tiếp tục nhận sữa chữa theo yêu cầu khách hàng, nhưng sẽ tính phí tùy vào điều kiện hỏng của sản phẩm.!