Bếp gas đôi mặt men

Danh mục:

Mô tả

Hiệu legend
Model B40.
sen đồng mũ dày
Hàng việt nam chất lượng